SUN.08.06'23

Saveryszaal Casino Blankenberge

22:00-06:00

ticketz

Zundays

ZUNDAYS – ZIP MALE (Blankenberge)

 44,95

Sunday, August 06 ’23 – 22:00-06:00
Saveryszaal Casino Blankenberge (Belgium)

Zunday ZIP ticket include:

  • ZIP Party Entrance Male
(ticket price incl. €4.45 service fee)

Out of stock

Zundays

ZUNDAYS – ZIP FEMALE (Blankenberge)

 34,95

Sunday, August 06 ’23 – 22:00-06:00
Saveryszaal Casino Blankenberge (Belgium)

Zunday ZIP ticket include:

  • ZIP Party Entrance Female
(ticket price incl. €4.45 service fee)

Out of stock

Zundays

ZUNDAYS – ZIP TRANS (Blankenberge)

 34,95

Sunday, August 06 ’23 – 22:00-06:00
Saveryszaal Casino Blankenberge (Belgium)

Zunday ZIP ticket include:

  • ZIP Party Entrance Trans
(ticket price incl. €4.45 service fee)

Out of stock

Zundays

ZUNDAYS – ZIP DUO (F+M) (Blankenberge)

 77,95

Sunday, August 06 ’23 – 22:00-06:00
Saveryszaal Casino Blankenberge (Belgium)

Zunday ZIP ticket include:

  • ZIP Party Entrance Duo Female + Male
(ticket price incl. €4.45 service fee)

Out of stock

Zundays

ZUNDAYS – ZIP DUO GAY (F+F)/(M+M) (Blankenberge)

 77,95

Sunday, August 06 ’23 – 22:00-06:00
Saveryszaal Casino Blankenberge (Belgium)

Zunday ZIP ticket include:

  • ZIP Party Entrance Duo Female + Female / Male + Male
(ticket price incl. €4.45 service fee)

Out of stock

ZUNDAYS
Disclaimer

EN

Zundays places great importance on the safety of its visitors and endeavours to ensure that the high standards set by us are complied with by all those on the premises. We are only prepared to grant access to the event to visitors who fully subscribe to the house rules below. • We maintain a very strict door policy. A valid ticket does not guarantee actual admission. We reserve the right to refuse entry at any time to anyone and for any reason. In such a case a full refund will be paid out directly to you in cash. Admission is assessed according to the discretion of our staff. In addition to the security staff, we also have a designated party-host who will unilaterally determine who will make a good match with our concept. • Those who wish to participate accept these terms, join the concept and fully agree to the regulations without any complaints or feeling discriminated against in case of a refusal: as there is a limitation in the number that can be processed and the hostess(es) may intuitively assess the probability of a match. • The event is not suitable and prohibited for minors. The loose atmosphere that may prevail, will not be considered provocative, obscene or offensive by participants. Discretion is advised. The minimum age is 21 years old. • We aim to create a safe place for all visitors and value their privacy. Zundays is a private party without membership cards or records. Neither the organisation nor the attendees may record any footage. Zundays will be a phone-free experience. The use and possession of cell phones, smart watches, smart accessories, cameras or other recording devices is strictly prohibited during the event. If you are discovered while photographing or filming, you will be immediately escorted out and obliged to delete the footage taken immediately. “What happens at Zundays, stays at Zundays.” • We pay the utmost care and attention to the emotional well-being and freedom of our guests and will ask them to adjust their behaviour if necessary. • Guests who don’t comply with our house rules will be expelled immediately. Please be respectful of all visitors and staff. • We pay utmost care and attention to the emotional well-being and freedom of our guests and will ask them to adjust their behaviour if necessary. Anyone who violates the house rules will be removed. Please be respectful to other visitors and staff at all times. • Consensuality is of the utmost importance to us. Sexual transgressive behaviour or misdconduct will be reported to the police immediately.  Everyone deserves to be respected in their individuality and no one can be forced into anything.

NL

Zundays hecht veel belang aan de veiligheid van haar bezoekers. Wij houden ons aan zeer hoge normen en zien erop toe dat deze worden nageleefd door alle aanwezigen. We zijn enkel bereid de toegang tot het evenement te verschaffen aan bezoekers die onderstaande huisregels onderschrijven. • We hanteren een zeer streng deurbeleid. Een geldig ticket is geen garantie op het verkrijgen van toegang. We behouden ons het recht voor om bezoekers de toegang te weigeren op elk moment en om eender welke reden. Desgevallend wordt het volledige ticketbedrag direct contant terugbetaald. • Het verlenen van toegang gebeurt op basis van een redelijke beoordeling van het bewakingsteam en de aangestelde party-hosts die eenzijdig bepalen wie een goede match vormt met het concept. • Wie zich aanbiedt om deel te nemen, aanvaardt dit reglement, treedt toe tot het concept en gaat volledig akkoord met het reglement zonder zich bij weigering te beklagen of zich gediscrimineerd te voelen: er is immers een beperking in het verwerkbare aantal en de gastvrouw(en) mogen de kans op een goed match intuïtief beoordelen. • Het evenement is niet geschikt en verboden voor minderjarigen. De losse sfeer die kan heersen, zal door de deelnemers niet niet als provocerend, obsceen of aanstootgevend worden beschouwd. Discretie is hoe dan ook de regel. De minimumleeftijd is 21 jaar. • We streven ernaar een veilige plek te creëren voor alle bezoekers en hechten veel belang aan hun privacy. Zundays is een besloten feest zonder lidkaarten of administratie. Noch de organisatie, noch de aanwezigen mogen beeldmateriaal opnemen. Zundays is een telefoonvrije ervaring. Het gebruik en bezit van smartphones, smartwatches, slimme accessoires, camera’s of opnameapparatuur is niet toegestaan tijdens het evenement. Als je wordt betrapt op het maken van foto’s of video’s, zal je meteen naar buiten worden begeleid en ben je verplicht om de gemaakte beelden meteen te wissen. “Wat op Zundays gebeurt, blijft op Zundays.” • Wij besteden de grootst mogelijke zorg en aandacht aan het emotionele welzijn en de vrijheid van onze gasten en zullen hen indien nodig vragen hun gedrag aan te passen. Wie de huisregels overtreedt zal worden verwijderd. Wees te allen tijde respectvol tegenover andere bezoekers en het personeel. • Wederzijdse toestemming is voor ons van het grootste belang. Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt er meteen aangifte gedaan bij de politie. Iedereen verdient het om gerespecteerd te worden in zijn eigenheid en niemand kan tot wat dan ook worden verplicht.